Piankowe puzzle

Piankowe puzzle

Kilka słów o piankowych puzzlach (które mogą pełnić funkcję sorterów). Dostępnych jest wiele wersji: z cyframi, literami, kształtami, zwierzętami i innymi przedmiotami. Rozwijają: spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, percepcję wzrokowo-ruchową, kreatywność,