Nie zapominajmy o czytaniu!

Nie zapominajmy o czytaniu!

Jakie znaczenie dla rozwoju dziecka mają książki: – wzbogacają zasób słownictwa,– uczą koncentracji,– ćwiczą pamięć,– uczą dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,– rozwijają wyobraźnię,– wychowują – uczą postaw i właściwego postępowania, empatii, reagowania