Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów §1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość.   §2 Definicje Sprzedawca – osoba fizyczna