O grafomotoryce

O grafomotoryce

Opisywałam już motorykę dużą i małą. Teraz troszeczkę o grafomotoryce (motoryka jak wiemy jest zdolnością wykonywania czynności ruchowych, a grafika dotyczy zapisu).Czynności grafomotoryczne ćwiczone są przez dziecko nie tylko od