Godło z masy solnej

Godło z masy solnej

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej na bieżący rok szkolny. Związane jest to między innymi z wyjątkową, bo setną rocznicą odzyskania przez Polskę